Chi tiết bài viết

Ban Chỉ đạo Quốc gia khắc phục hậu quả chất độc hoá học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam

Ngày đăng : 01/04/2011

Tham mưu Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các hoạt động khắc phục hậu quả chất độc hóa học/dioxin do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam.
Sơ đồ tổ chức Ban chỉ đạo 33

Nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo 33

Tham mưu Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các hoạt động khắc phục hậu quả chất độc hóa học/dioxin do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam.
Chỉ đạo, hướng dẫn các bộ, ngành và địa phương tổ chức các hoạt động khắc phục hậu quả chất độc hóa học/dioxin:

-       Khoanh vùng ô nhiễm, tổ chức tẩy độc;

-       Phòng và chống nhiễm độc cho nhân dân sống trong vùng ô nhiễm;

-       Phục hồi môi trường;

-       Xây dựng, triển khai và kiểm tra viê%3ḅc thực hiê%3ḅn chế đô%3ḅ, chính sách đối với nạn nhân;

-       Tổ chức chăm sóc, giúp đỡ, chữa bệnh cho nạn nhân;

-       Tổ chức nghiên cứu khoa học;

- Hợp tác quốc tế.

Tags :