Trang chủ

Bình Thuận - Tăng cường giải quyết hậu quả chất độc hóa học

Ngày đăng : 10/09/2015

Chất độc hóa học do Mỹ gây ra trong chiến tranh ở Việt Nam hết sức nặng nề với 4,8 triệu người bị phơi nhiễm, trong đó có 3 triệu người là nạn nhân. Hơn 40 năm sau chiến tranh vẫn còn hàng triệu người Việt Nam đang phải sống trong nỗi đau của bệnh tật do hậu quả của chất độc da cam. Riêng Bình Thuận hiện có 5.579 người nhiễm và phơi nhiễm chất độc da cam; trong đó có 734 người tham gia kháng chiến trực tiếp, 962 người là con cháu của những người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc da cam và 3.735 người dân bị phơi nhiễm do sống ở những vùng bị nhiễm chất độc hóa học.

Thời gian qua, Đảng, Nhà nước ta đã có nhiều chủ trương, chính sách giải quyết hậu quả chất độc hóa học do chiến tranh gây ra và đấu tranh đòi quyền công lý cho nạn nhân chất độc da cam/dioxin. Tại Bình Thuận đến nay đã cơ bản giải quyết chế độ, chính sách cho người trực tiếp tham gia kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hóa học; các hoạt động trợ giúp, chăm sóc, phục hồi chức năng cho nạn nhân ngày càng phong phú, số người được trợ giúp càng nhiều và có cuộc sống dần ổn định hơn.

Tuy nhiên, việc thực hiện các chủ trương chính sách về khắc phục hậu quả chất độc hóa học có lúc, có nơi còn chậm trễ, còn sót đối tượng. Chính sách đối với nạn nhân bị nhiễm chất độc hóa học còn hạn chế, nhất là đối với thế hệ thứ 3 của người tham gia kháng chiến. Đời sống của đa số gia đình có nạn nhân chất độc da cam còn khó khăn…

Để thực hiện tốt Chỉ thị 43 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải quyết hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh Việt Nam và Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhằm góp phần xoa dịu nỗi đau cho nạn nhân da cam trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới, thiết nghĩ cần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền đối với việc giải quyết hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng. Làm tốt công tác kiểm tra giám sát gắn với việc tập trung giải quyết dứt điểm từng vấn đề về ô nhiễm môi trường và chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân nhiễm chất độc hóa học.

Thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ chính sách đối với nạn nhân chất độc da cam/dioxin; nhất là phải đặc biệt coi trọng chính sách đối với người tham gia kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hóa học, không để xảy ra tiêu cực khi thực hiện chính sách. Cùng với đó đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân và các tổ chức chính phủ, phi chính phủ trên thế giới hiểu rõ hơn thảm họa chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam, để từ đó tích cực ủng hộ cuộc đấu tranh đòi công lý cho nạn nhân chất độc da cam/dioxin và tham gia các hoạt động chăm sóc giúp đỡ cho nạn nhân.

Cuộc chiến tranh khốc liệt đã đi qua, nhưng hơn 15 triệu tấn bom đạn cùng với gần 100 nghìn tấn chất độc hóa học đang để lại nhiều hậu quả và di chứng cho nhân dân Việt Nam. Đã hơn nửa thế kỷ kể từ ngày Mỹ sử dụng chất độc da cam/dioxin trên chiến trường Việt Nam trong cuộc chiến tranh phi nghĩa, nỗi đau vẫn còn đó. Xoa dịu “nỗi đau da cam”  không chỉ riêng ai, mà là trách nhiệm của toàn xã hội,  trước hết là tăng cường  trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền trong việc lãnh đạo, tổ chức thực hiện các các chính sách trợ giúp những nạn nhân vượt qua nỗi đau về thể xác và tinh thần, để vươn lên trong cuộc sống và hòa nhập cộng đồng.


Tags :