Văn phòng ban chỉ đạo 33

Bộ Tài nguyên và Môi trường bổ nhiệm thêm Phó Chánh Văn phòng

Ngày đăng : 26/12/2015

Ngày 26 tháng 12 năm 2015, tại Hà Nội, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức trao quyết định bổ nhiệm bà Nguyễn Mỹ Hằng làm Phó Chánh Văn Phòng Ban Chỉ đạo 33. 

Lãnh đạo Văn phòng tặng hoa và giao nhiệm vụ cho tân Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Mỹ Hằng. 

Tags :