Trang chủ

Đảm bảo chính sách đối với người có công

Ngày đăng : 30/11/2013

Thực hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chính sách, chế độ ưu đãi đối với những người có công với cách mạng. Họ là: Liệt sĩ và gia đình liệt sĩ; Bà mẹ Việt Nam anh hùng; Thương binh; bệnh binh; Những người kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; Người có công giúp đỡ cách mạng và Cựu thanh niên xung phong. Nhờ vậy mà đời sống vật chất và tinh thần của họ từng bước đã được cải thiện

Đóng góp xương máu cho đất nước, những người thương binh
cần có sự quan tâm của cộng đồng

Tuy vậy có một điều đáng buồn là còn nhiều người trong số họ chưa được hưởng, hoặc hưởng chưa đầy đủ chính sách, chế độ. Không ít người trong số họ vẫn là gia đình thuộc diện nghèo, khổ. Thậm chí có những người chết trước khi được công nhận là người có công. Tình trạng này đã được các đại biểu Quốc hội nhiều lần nêu lên trong các kỳ họp Quốc hội.

Trong Chỉ thị số 23/CT-Ttg, ngày 27-10-2013 của Thủ tướng Chính phủ đã nêu rõ nguyên nhân của tình trạng này là: "..ở một số Bộ, ngành, địa phương, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện chính sách đối với người có công với cách mạng chưa được quan tâm đúng mức; còn chưa xử lý kịp thời một số tồn đọng đối với người có công, chưa kiến nghị kịp thời việc sửa đổi, bổ sung các chính sách để giải quyết khó khăn của một bộ phận gia đình người có công với cách mạng, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ cách mạng; việc tổ chức thực hiện chính sách còn sai sót, tiêu cực, gây ảnh hưởng xấu trong dư luận xã hội”.

Để khắc phục tình trạng nêu trên, với Chỉ thị số 23/CT-Ttg, Thủ tướng Chính phủ giao cho Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Ban Thường trực TƯ MTTQ Việt Nam xây dựng chương trình phối hợp tổng rà soát việc thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng trong 2 năm: 2014 - 2015 đối với 7 đối tượng đã nêu. Trong chỉ thị, Thủ tướng còn giao cho các Bộ: Quốc phòng, Tài chính, Lao động-Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân các cấp thực hiện nhiều nhiệm vụ cụ thể để sớm khắc phục những bất cập trong lĩnh vực này. Riêng đối với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các thành viên, Thủ tướng "đề nghị có sự phối hợp với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền tuyên truyền các chính sách ưu đãi của Đảng, Nhà nước đối với người có công với cách mạng; hướng dẫn MTTQ các cấp, các tổ chức thành viên phối hợp với UBND các cấp rà soát, lập danh sách người có công với cách mạng chưa hoặc chưa được hưởng đầy đủ các chính sách ưu đãi của Nhà nước cũng như việc thực hiện các chính sách tại địa phương; giám sát việc thực hiện chương trình này”.

Trong Chỉ thị về việc rà soát, lập danh sách người có công với cách mạng, Thủ tướng đặt nhiều hy vọng vào sự phối hợp của UB MTTQ các cấp và các thành viên. Suy cho cùng, mọi đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước có thâm nhập sâu và phát huy tác dụng cao với cuộc sống hay không, tùy thuộc một phần rất quan trọng vào sự nhập cuộc của "người đại diện rộng rãi nhất, gần gũi nhất của nhân dân”. Sự tham gia rộng rãi của UB MTTQ các cấp và các thành viên trong lĩnh vực này sẽ góp phần không nhỏ trong phòng, chống tham nhũng. Trong lúc nhiều người có công chưa được hưởng chế độ chính sách, lại có khá nhiều trường hợp khai man là thương binh, bệnh binh, người bị nhiễm chất độc hóa học. Họ mua chuộc được các viên chức thoái hóa tiếp tay cho họ. Điều này không những làm thất thoát ngân sách nhà nước mà còn gây ra sự bất bình của xã hội. Là những người sinh sống tại cơ sở, đại diện mặt trận dễ dàng phát hiện ra các trường hợp khai man.

UBMTTQ các cấp và các thành viên mặt trận nên có kế hoạch cụ thể để hưởng ứng mạnh mẽ những đề nghị của Thủ tướng. Đây là dịp tốt để MTTQ các cấp phát huy cao hơn nữa vai trò của Mặt trận đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân. Chắc chắn rằng với sự tham gia tích cực của UBMTTQ các cấp và các thành viên, đời sống của những người có công sẽ sớm được cải thiện. Công lý, công bằng xã hội được thiết lập. Đó là món quà rất có ý nghĩa để đón chào kỷ niệm ngày 70 năm thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 60 năm ngày chiến thắng lịch sử Điện Biên phủ và 40 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước vào năm 2015.

Theo LS. Lê Đức Tiết