Chi tiết bài viết

Hội đồng tư vấn Khoa học và Công nghệ Ban Chỉ đạo 33

Ngày đăng : 01/10/2007

Tư vấn cho Ban Chỉ đạo 33 xây dựng phương hướng, giải pháp nghiên cứu và khắc phục hậu quả chất độc hóa học/dioxin do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam
Ảnh Hội đồng tư vấn Khoa học và Công nghệ Ban Chỉ đạo 33

Nhiệm vụ của Hội đồng tư vấn Ban Chỉ đạo 33:


-      
Tư vấn cho Ban Chỉ đạo 33 xây dựng phương hướng, giải pháp nghiên cứu và khắc phục hậu quả chất độc hóa học/dioxin do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam;


-      
Giúp Ban Chỉ đạo 33 thẩm định, kiểm tra, đánh giá và nghiệm thu chương trình, đề tài, dự án nghiên cứu và khắc phục hậu quả chất độc hóa học/dioxin do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam.

       Hội đồng có 15 thành viên là các nhà khoa học có kinh nghiệm trong các lĩnh vực y học, môi trường, sinh thái, hóa học và độc học.


Chủ tịch:                GS.TSKH. Đặng Huy Huỳnh
Phó Chủ tịch:        GS.TS. Nguyễn Văn Nguyên
Phó Chủ tịch:        PGS.TS. Trần Xuân Thu
Ủy viên thư ký:     TS.BS. Lê Kế Sơn
                                GS.TSKH. Bùi Đại
                                GS.BS. Nguyễn Thị Ngọc Phượng
                                GS.TS. Đào Ngọc Phong
                                PGS.TS. Nguyễn Văn Tường
                                GS.TS. Võ Quý
                                GS.TSKH. Phan Nguyên Hồng
                                GS.TS. Mai Đình Yên
                                KS. Phùng Tửu Bôi
                                GS.TSKH. Nguyễn Đức Huệ
                                TS. Nguyễn Xuân Nết
                                TS. Nguyễn Văn Minh

Tags :

Bài viết khác :