Hoạt động nghiên cứu

Hội nghị Môi trường quốc gia lần thứ 3

Ngày đăng : 02/06/2013

Ngày 18/11/2010, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội, Tổng cục Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức Phiên toàn thể Hội nghị Môi trường quốc gia lần thứ 3 với sự tham gia đông đảo của gần 1000 đại biểu đại diện các cơ quan quản lý môi trường, viện nghiên cứu, trường đại học, tổ chức quốc tế, doanh nghiệp, nhà khoa học

Ngày 18/11/2010, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội, Tổng cục Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức Phiên toàn thể Hội nghị Môi trường quốc gia lần thứ 3 với sự tham gia đông đảo của gần 1000 đại biểu đại diện các cơ quan quản lý môi trường, viện nghiên cứu, trường đại học, tổ chức quốc tế, doanh nghiệp, nhà khoa học.

Hội nghị là diễn đàn để các bộ, ngành, địa phương, các tổ chức xã hội trao đổi, tổng kết và đánh giá kết quả đạt được và những bài học kinh nghiệm sau 6 năm triển khai Nghị quyết số 41-NQ/TW ngày 15/11/2004 của Bộ Chính trị về bảo vệ môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước; 5 năm thực hiện Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020; tiếp tục quán triệt Chỉ thị số 29-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương về tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW; đồng thời tạo bước chuyển biến căn bản về nhận thức và trách nhiệm của doanh nghiệp, cộng đồng đối với công tác bảo vệ môi trường trong giai đoạn mới, giai đoạn hoạch định và thực hiện Chiến lược 10 năm về phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020. 

Tham dự và chỉ đạo buổi lễ có đồng chí Trương Vĩnh Trọng, Ủy viên Bộ Chính Trị, Phó Thủ tướng Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; đồng chí Phạm Khôi Nguyên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ TN&MT; đồng chí Vũ Ngọc Hoàng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Đặng Vũ Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban KHCNMT của Quốc hội; đồng chí Lê Bá Trình, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; các đồng chí lãnh đạo các Bộ, ngành trung ương và địa phương; các bạn bè quốc tế; các đại biểu và hơn 100 phóng viên, nhà báo…

Phó thủ tướng Trương Vĩnh Trọng phát biểu chị đạo tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng biểu dương và đánh giá cao sự cố gắng và những thành công bước đầu của đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường các cấp đã nỗ lực phấn đấu, tinh thần chủ động khắc phục, vượt qua những khó khăn, thách thức trong công tác đấu tranh bảo vệ tài nguyên môi trường.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh rằng ngay sau Hội nghị này, các Bộ, ngành, các địa phương cầnnhanh chóng xây dựng và thực hiện có hiệu quả các Chương trình và kế hoạch hành động cụ thể về bảo vệ môi trường, đưa các chỉ tiêu về môi trường thành các chỉ tiêu pháp lệnh, song song và tương đương với các chỉ tiêu về phát triển kinh tế, xã hội của quốc gia, ngành và địa phương; qua đó nhằm tạo sự chuyển biến tích cực và đem lại những kết quả rõ rệt trong công tác bảo vệ môi trường ở nước ta.

Bộ trưởng Phạm Khôi Nguyên đọc diễn văn khai mạc hội nghị.
Thứ trưởng kiêm Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường Bùi Cách Tuyến phát biểu tại hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe Báo cáo tổng kế công tác bảo vệ môi trường giai đoạn 5 năm 2005-2010 và định hướng giai đoạn 2011-2015 do Thứ trưởng kiêm Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường Bùi Cách Tuyến trình bày; các Kết quả thực hiện chỉ thị số 29-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng do đồng chí Vũ Ngọc Hoàng trình bày; Báo cáo về chương trình toàn dân với công tác bảo vệ môi trường và các tham luận của các bộ, ngành liên quan đánh giá những thành tựu cũng như hạn chế, khó khăn trong quá trình thực hiện. Trên cơ sở đó, Hội nghị đã thảo luận, kiến nghị những giải pháp đồng bộ thực giai đoạn 2011 – 2015.

Kết luận tại hội nghị, Bộ trưởng Phạm Khôi Nguyên nhấn mạnh Hội nghị Môi trường toàn quốc lần thứ III thể hiện tiếng nói chung của tất cả các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và cộng đồng cùng cam kết và thống nhất hành động triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp về bảo vệ môi trường trong thời gian tới, phấn đấu đạt được các chỉ tiêu về môi trường bên cạnh việc bảo đảm các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng gia tăng ô nhiễm môi trường, suy thoái tài nguyên, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững.

Toàn văn các bài phát biểu, các báo cáo tham luận khoa học được đăng tải tại trang website Hội nghị Môi trường toàn quốc lần thứ 3.

Theo TTTHVP-TCMT

Tags :