Trang chủ

Khảo xác xử lý chất độc da cam/dioxin tại A Lưới

Ngày đăng : 10/09/2015

Đoàn các nhà khoa học thuộc Công ty Sinh học BJC của Hàn Quốc cùng với thành viên Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam đã khảo sát và lấy mẫu đất triển khai công tác thử nghiệm xử lý chất độc da cam/dioxin tại huyện A Lưới. 
Đây là hoạt động hợp tác khoa học giữa Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam (VACNE) và Công ty Sinh học BJC của Hàn Quốc, nhằm triển khai Dự án “Cộng đồng cùng hợp tác thử nghiệm xử lý, khắc phục hậu quả dioxin do chiến tranh ở Việt Nam” mà hai bên đã ký văn bản ghi nhớ cách đây một năm, với sự đồng thuận của các cơ quan chức năng hai nước. Các nhà khoa học đã thông báo cho nhau kết quả nghiên cứu mới nhất của mình về lĩnh vực này, cũng như thực trạng tồn lưu đioxin tại Việt Nam; hậu quả của nó đối với môi trường và con người. Đặc biệt, các đại biểu còn trực tiếp trao đổi về các giải pháp công nghệ xử lý đioxin bằng phương pháp vi sinh mà hai bên cùng quan tâm, cũng như những khó khăn cần khắc phục khi triển khai Đề án tại A Lưới.

Tags :