Hoạt động nghiên cứu

Mở rộng và tăng cường quan trắc đất ô nhiễm POPs tại Việt Nam

Ngày đăng : 02/06/2013

Nằm thúc đẩy chuyển giao các biện pháp thực hiện và kinh nghiệm hay từ Hàn Quốc cho Việt Nam liên quan đến việc quản lý ô nhiễm đất, này 21/3, tại Hà Nội, Văn phòng Ban Chỉ đạo 33 và Bộ Môi trường Hàn Quốc đã tổ chức Hội thảo Tăng cường quan trắc đất ô nhiễm ở Việt Nam.
Nằm thúc đẩy chuyển giao các biện pháp thực hiện và kinh nghiệm hay từ Hàn Quốc cho Việt Nam liên quan đến việc quản lý ô nhiễm đất, này 21/3, tại Hà Nội, Văn phòng Ban Chỉ đạo 33 và Bộ Môi trường Hàn Quốc đã tổ chức Hội thảo Tăng cường quan trắc đất ô nhiễm ở Việt Nam.
Chụp ảnh lưu niệm Ảnh. Kim Sơn
Ngày 21/3, tại Hà Nội, Bộ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam và Bộ Môi trường Hàn Quốc đã tổ chức Hội thảo Tăng cường quan trắc đất ô nhiễm ở Việt Nam nhằm thúc đẩy chuyển giao các biện pháp thực hiện và kinh nghiệm hay từ Hàn Quốc cho Việt Nam liên quan đến việc quản lý ô nhiễm đất.

Tham dự hội thảo có PGS.TS.BS. Lê Kế Sơn, Chánh Văn phòng Văn phòng 33 kiêm Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường, Bộ TN&MT Việt Nam; Ông Saengroaj Srisawaskraisorn, Chuyên gia Phát triển Chương trình Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ, Văn phòng Phát triển Châu Á, Ông Jun Wan, Phó Giám đốc, Phòng Quản lý Đất và Nước ngầm, Bộ Môi trường Hàn Quốc.

Trong ngày làm việc đầu tiên của Hội thảo, các đại biểu đã được nghe giới thiệu tổng quan về quan hệ hợp tác quốc tế Việt Nam – Hàn Quốc, chính sách và khung pháp lý trong quản lý ô nhiễm môi trường đất ở Hàn Quốc và khung pháp lý về quản lý đất và quan trắc ô nhiễm đất ở Việt nam.

Tại hội thảo các đại biểu đã chia sẻ kinh nghiệm của Việt Nam và Hàn Quốc về tình hình quan trắc đất ô nhiễm, biện pháp thực hành và các nghiên cứu điển hình và những thách thức làm cơ sở cho thảo luận để hỗ trợ xây dựng quy định mới về quan trắc đất ô nhiễm ở Việt Nam.

Tags :

Bài viết khác :