Chi tiết bài viết

Quyết tâm xóa bỏ những cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng

Ngày đăng : 01/06/2013

Ngày 22 tháng 4 năm 2003,Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 64/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ nhằm xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Quyết định này ra đời với mục tiêu xử lý dứt điểm đối với 439 cơ sở có tên tại Phụ lục 1 và 2 kèm theo quyết định này thì trong giai đoạn đến năm 2012
Ngày 22 tháng 4 năm 2003,Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 64/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ nhằm xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Quyết định này ra đời với mục tiêu xử lý dứt điểm đối với 439 cơ sở có tên tại Phụ lục 1 và 2 kèm theo quyết định này thì trong giai đoạn đến năm 2012 còn phấn đấu hoàn thành xử lý đối với 3.856 cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng còn lại (được rà soát, thống kê năm 2000) và các cơ sở mới phát sinh...Tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc sáng ngày 2 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ để tổng kết kết quả triển khai quyết định này, một lần nữa Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải lại khẳng định quyết tâm của Chính phủ trong việc xóa bỏ những cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, đảm bảo môi trường sống trong lành cho người dân.
Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải chủ trì Hội nghị Ảnh. VEA

Thực hiện đánh giá, kiểm điểm việc thực hiện Quyết định số 64/2003/QĐ-TTg ngày 22 tháng 4 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Kế hoạch xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, sáng ngày 02 tháng 4 năm 2011, thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải đã chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc để nghe Bộ Tài nguyên và Môi trường báo cáo kết quả.

Tại Hội nghị Phó Thủ tướng đã được nghe đại diện Lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường trình bày báo cáo kiểm điểm, đánh giá tình hình thực hiện Quyết định số 64/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đến năm 2010 và định hướng xây dựng Kế hoạch xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng đến năm 2020. Trong đó, đặc biệt nhấn mạnh việc các Bộ, ngành và địa phương đã tổ chức triển khai quyết liệt các giải pháp xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trong thời gian qua. Việc triển khai Quyết định này đã đạt được những kết quả như: nhiều cơ chế, chính sách hỗ trợ cơ sở xử lý triệt để ô nhiễm đã được ban hành; các nguồn vốn đầu tư cho công tác xử lý ô nhiễm triệt để được đa dạng hóa, mở rộng từ các nguồn khác nhau. Bên cạnh đó, hoạt động kiểm tra, thanh tra và xử lý đối với các cơ sở chây ỳ, chậm triển khai xử lý ô nhiễm môi trường đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các Bộ, ngành, các địa phương triển khai một cách mạnh mẽ, nhằm tạo áp lực buộc cơ sở phải tích cực, chủ động trong xử lý ô nhiễm. Đến nay, trong tổng số 439 cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng phải xử lý có tên tại Phụ lục 1 và Phụ lục 2 của Quyết định số 64/2003/QĐ-TTg có 338 cơ sở đã hoàn thành các biện pháp xử lý, không còn gây ô nhiễm môi trường (chiếm 77%), 101 cơ sở đang triển khai các biện pháp xử lý ô nhiễm (chiếm 23%).

Quyết định số 64/2003/QĐ-TTg đặt ra mục tiêu, bên cạnh việc phải xử lý dứt điểm đối với 439 cơ sở có tên tại Phụ lục 1 và 2 nói trên, trong giai đoạn đến năm 2012 còn phấn đấu hoàn thành xử lý đối với 3.856 cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng còn lại (được rà soát, thống kê năm 2000) và các cơ sở mới phát sinh. Để thực hiện mục tiêu này, năm 2007, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư số 07/2007/TT-BTNMT hướng dẫn việc phân loại và lập danh mục các cơ sở gây ô nhiễm môi trường cần xử lý nhằm hướng dẫn các Bộ, ngành và địa phương tiến hành rà soát, đánh giá lại mức độ gây ô nhiễm đối với 3.856 cơ sở nói trên cũng như các cơ sở gây ô nhiễm môi trường mới phát sinh trên địa bàn để có kế hoạch xử lý. Kết quả cho thấy, đã có nhiều cơ sở trong số này chủ động đầu tư, xử lý ô nhiễm, không còn gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Một số cơ sở do sức ép cạnh tranh, do áp lực của cộng đồng và xã hội vì hành vi gây ô nhiễm đã buộc phải giải thể, ngừng hoạt động hoặc chuyển đổi loại hình sản xuất không còn gây ô nhiễm môi trường. Từ năm 2007 đến nay, chỉ có Bộ Quốc phòng và 32 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã rà soát, phát hiện và lập danh mục cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng cần phải xử lý trong giai đoạn 2 với tổng số là 544 cơ sở.Trong số này, đến nay có 232 cơ sở đã hoàn thành các biện pháp xử lý ô nhiễm, không còn gây ô nhiễm môi trường (chiếm 42,65%).

Bên cạnh những kết quả tích cực đạt được nêu trên, Lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện; nguyên nhân và các giải pháp tháo gỡ trong thời gian tới.

Có thể nói, mặc dù tiến độ xử lý đối với 439 cơ sở trong giai đoạn 1 của Kế hoạch chưa đạt được mục tiêu đề ra, song xét về mục tiêu tổng thể của giai đoạn này, chúng ta đã cơ bản đạt được thông qua việc xây dựng và hoàn thiện một hệ thống các cơ chế, chính sách tương đối đồng bộ từ các cơ chế, chính sách hỗ trợ cho đến các chế tài xử lý nghiêm khắc, có tính răn đe, góp phần quan trọng thúc đẩy tiến độ xử lý các điểm nóng về môi trường trên phạm vi cả nước. Đây được coi là một trong những kết quả thành công nhất của quá trình triển khai, thực hiện Quyết định số 64/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trong thời gian qua.

Sau khi nghe ý kiến phát biểu của lãnh đạo UBND một số tỉnh, thành phố trong cả nước và lãnh đạo các Bộ, ngành tham dự tại đầu cầu Trung ương, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải đã kết luận: đánh giá cao sự nỗ lực của các Bộ, ngành, địa phương trong việc xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng theo Quyết định số 64/2003/QĐ-TTg; đồng thời khẳng định quyết tâm của Chính phủ trong việc xóa bỏ những cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, đảm bảo môi trường sống trong lành cho người dân. Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành phối hợp với các địa phương tìm hiểu, nghiên cứu, tuyên truyền phổ biến các công nghệ xử lý rác thải không gây ô nhiễm môi trường; xây dựng các đề án xã hội hóa công tác bảo vệ môi trường; đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra phát hiện và xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm; giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì xây dựng lồng ghép đề án xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trong các chương trình, mục tiêu quốc gia, bảo đảm đến năm 2020 không còn cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

 Minh Vân tổng hợp

Tags :