Chi tiết bài viết

Thăm hỏi, tặng quà cho nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam

Ngày đăng : 09/08/2016

Nhân dịp kỷ niệm 55 năm thảm họa da cam ở Việt Nam (10.8.1961-2016), hôm 8.8, bà Võ Thị Hiệp – Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin thành phố Tây Ninh đến thăm hỏi và tặng quà cho các nạn nhân nhiễm chất độc da cam trên địa bàn Thành phố. 

Trong đợt này, Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin Thành phố đã trao tặng 70 phần quà, mỗi phần trị giá 300.000 đồng cho những nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam có hoàn cảnh khó khăn.

Thay mặt Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin thành phố Tây Ninh, bà Võ Thị Hiệp thăm hỏi sức khỏe, đời sống các nạn nhân, động viên gia đình cố gắng vượt qua khó khăn, chăm sóc cho nạn nhân tốt hơn.

Hiện trên địa bàn Thành phố có hơn 1.000 nạn nhân da cam. Trong những năm qua, Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin Thành phố đã tích cực vận động mạnh thường quân giúp đỡ những nạn nhân chất độc da cam bằng các hình thức như: hỗ trợ tiền, tặng quà, xe lăn, xây nhà tình thương, hỗ trợ vốn chăn nuôi sản xuất, kinh doanh... góp phần chia sẻ, động viên những nạn nhân chất độc da cam vươn lên trong cuộc sống.

Bà Võ Thị Hiệp - Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin thành phố thăm, tặng quà cho nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam ở phường Ninh Sơn.


Bà Võ Thị Hiệp - Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin thành phố thăm, tặng quà cho nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam ở phường Ninh Sơn.

Trong đợt này, Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin Thành phố đã trao tặng 70 phần quà, mỗi phần trị giá 300.000 đồng cho những nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam có hoàn cảnh khó khăn.

Thay mặt Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin thành phố Tây Ninh, bà Võ Thị Hiệp thăm hỏi sức khỏe, đời sống các nạn nhân, động viên gia đình cố gắng vượt qua khó khăn, chăm sóc cho nạn nhân tốt hơn.

Hiện trên địa bàn Thành phố có hơn 1.000 nạn nhân da cam. Trong những năm qua, Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin Thành phố đã tích cực vận động mạnh thường quân giúp đỡ những nạn nhân chất độc da cam bằng các hình thức như: hỗ trợ tiền, tặng quà, xe lăn, xây nhà tình thương, hỗ trợ vốn chăn nuôi sản xuất, kinh doanh... góp phần chia sẻ, động viên những nạn nhân chất độc da cam vươn lên trong cuộc sống.


Bà Võ Thị Hiệp - Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin thành phố thăm, tặng quà cho nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam ở phường Ninh Sơn.

Trong đợt này, Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin Thành phố đã trao tặng 70 phần quà, mỗi phần trị giá 300.000 đồng cho những nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam có hoàn cảnh khó khăn.

Thay mặt Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin thành phố Tây Ninh, bà Võ Thị Hiệp thăm hỏi sức khỏe, đời sống các nạn nhân, động viên gia đình cố gắng vượt qua khó khăn, chăm sóc cho nạn nhân tốt hơn.

Hiện trên địa bàn Thành phố có hơn 1.000 nạn nhân da cam. Trong những năm qua, Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin Thành phố đã tích cực vận động mạnh thường quân giúp đỡ những nạn nhân chất độc da cam bằng các hình thức như: hỗ trợ tiền, tặng quà, xe lăn, xây nhà tình thương, hỗ trợ vốn chăn nuôi sản xuất, kinh doanh... góp phần chia sẻ, động viên những nạn nhân chất độc da cam vươn lên trong cuộc sống.


Bà Võ Thị Hiệp - Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin thành phố thăm, tặng quà cho nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam ở phường Ninh Sơn.

Trong đợt này, Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin Thành phố đã trao tặng 70 phần quà, mỗi phần trị giá 300.000 đồng cho những nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam có hoàn cảnh khó khăn.

Thay mặt Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin thành phố Tây Ninh, bà Võ Thị Hiệp thăm hỏi sức khỏe, đời sống các nạn nhân, động viên gia đình cố gắng vượt qua khó khăn, chăm sóc cho nạn nhân tốt hơn.

Hiện trên địa bàn Thành phố có hơn 1.000 nạn nhân da cam. Trong những năm qua, Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin Thành phố đã tích cực vận động mạnh thường quân giúp đỡ những nạn nhân chất độc da cam bằng các hình thức như: hỗ trợ tiền, tặng quà, xe lăn, xây nhà tình thương, hỗ trợ vốn chăn nuôi sản xuất, kinh doanh... góp phần chia sẻ, động viên những nạn nhân chất độc da cam vươn lên trong cuộc sống.


Bà Võ Thị Hiệp - Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin thành phố thăm, tặng quà cho nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam ở phường Ninh Sơn.

Trong đợt này, Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin Thành phố đã trao tặng 70 phần quà, mỗi phần trị giá 300.000 đồng cho những nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam có hoàn cảnh khó khăn.

Thay mặt Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin thành phố Tây Ninh, bà Võ Thị Hiệp thăm hỏi sức khỏe, đời sống các nạn nhân, động viên gia đình cố gắng vượt qua khó khăn, chăm sóc cho nạn nhân tốt hơn.

Hiện trên địa bàn Thành phố có hơn 1.000 nạn nhân da cam. Trong những năm qua, Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin Thành phố đã tích cực vận động mạnh thường quân giúp đỡ những nạn nhân chất độc da cam bằng các hình thức như: hỗ trợ tiền, tặng quà, xe lăn, xây nhà tình thương, hỗ trợ vốn chăn nuôi sản xuất, kinh doanh... góp phần chia sẻ, động viên những nạn nhân chất độc da cam vươn lên trong cuộc sống.

Bà Võ Thị Hiệp - Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin thành phố thăm, tặng quà cho nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam ở phường Ninh Sơn.

Trong đợt này, Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin Thành phố đã trao tặng 70 phần quà, mỗi phần trị giá 300.000 đồng cho những nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam có hoàn cảnh khó khăn.

Thay mặt Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin thành phố Tây Ninh, bà Võ Thị Hiệp thăm hỏi sức khỏe, đời sống các nạn nhân, động viên gia đình cố gắng vượt qua khó khăn, chăm sóc cho nạn nhân tốt hơn.

Hiện trên địa bàn Thành phố có hơn 1.000 nạn nhân da cam. Trong những năm qua, Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin Thành phố đã tích cực vận động mạnh thường quân giúp đỡ những nạn nhân chất độc da cam bằng các hình thức như: hỗ trợ tiền, tặng quà, xe lăn, xây nhà tình thương, hỗ trợ vốn chăn nuôi sản xuất, kinh doanh... góp phần chia sẻ, động viên những nạn nhân chất độc da cam vươn lên trong cuộc sống.

Tags :