Văn phòng ban chi đạo 33

 • /Portals/0//Articles/bo-tai-nguyen-va-moi-truong-bo-nhiem-them-pho-chanh-van-phong-2612201585459SA.jpg

  Bộ Tài nguyên và Môi trường bổ nhiệm thêm Phó Chánh Văn phòng

  Ngày đăng : 26/12/2015

  Ngày 26 tháng 12 năm 2015, tại Hà Nội, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức trao quyết định bổ nhiệm làm Phó Chánh Văn Phòng Ban Chỉ đạo 33. 

 • /Portals/0//Articles/thong-bao-moi-chao-gia-canh-tranh.jpg

  Thông báo mời chào giá cạnh tranh

  Ngày đăng : 04/06/2013

  Văn phòng Ban Chỉ đạo 33 có kế hoạch tổ chức chào hàng cạnh tranh theo Luật Đấu thầu đối với gói thầu cung cấp thiết bị máy móc theo hình thức chào hàng cạnh tranh, sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Truy cập :