Hậu quả lên môi trường

  • /Portals/0//Articles/san-bay-a-so.jpg

    Sân bay A So

    Ngày đăng : 04/06/2013

    Sân bay A So tỉnh Thừa Thiên - Huế do Mỹ xây dựng từ những năm 1960 nhằm tăng cường tiềm lực, khả năng quân sự, với mục đích khống chế hành lang chiến lược phía Tây dãy Trường Sơn. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Đông Sơn là ...

Truy cập :