Hội thảo quốc tế “Đánh giá tác hại của chất độc da cam/dioxin Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam” Xem thêm

Việt Nam - Hoa Kỳ: Thúc đẩy quan hệ Đối tác toàn diện đi vào chiều sâu Xem thêm

Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Tổng thống Obama họp báo quốc tế Xem thêm

Tìm công nghệ mới xử lý điôxin ở Sân bay Biên Hòa Xem thêm

Trao đổi, tìm kiếm cơ hội hợp tác trong xử lý dioxin tại Việt Nam Xem thêm

Tin tức sự kiện

/Portals/0//Articles/xin-chia-tay-vói-cay-dại-thụ-của-họi-dòng-tu-ván-kh-cn-ban-chỉ-dạo-33.jpg

Xin chia tay với "Cây đại thụ" của Hội đồng Tư vấn KH&CN Ban Chỉ đạo 33

Giáo sư Võ Quý - nhà bảo tồn thiên nhiên hàng đầu Việt Nam, một trong những thành viên tích cực nhất của Hội đồng Tư vấn KH&CN Ban Chỉ đạo 33 đã qua đời vào ngày 10.1, hưởng thọ 88 ...

Nghiên cứu hợp tác

Hội thảo báo cáo tình hình ô nhiễm dioxin ở sân bay Biên Hòa

Ngày 10 tháng 3 năm 2014, tại Hà Nội, Văn phòng Ban Chỉ đạo 33 đã tổ chức hội thảo “Công bố kết quả đánh giá bổ sung thực trạng ô nhiễm dioxin và kiến nghị kế hoạch sử dụng đất tại ...

Thông tin tư liệu

Các chất hữu cơ khó phân hủy (POPs)

/Portals/0//Articles/du-thao-thong-tu-ve-quan-ly-pcb-va-cac-thiet-bi-vat-lieu-va-chat-thai-co-pcb-chat-tuong-tu-dioxin.jpg

Dự thảo Thông tư về quản lý PCB và các thiết bị, vật liệu và chất thải có PCB (chất tương tự dioxin)

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 29 tháng 11 năm 2005; Căn cứ Luật Hóa chất ngày 21 tháng 11 năm 2007; Căn cứ Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết ...