Trang chủ

Việt Nam cần sự hỗ trợ để giải quyết hậu quả dioxin

Ngày đăng : 09/09/2015

 Tại Hà Nội, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức hội thảo quốc tế về xử lý dioxin phục vụ phát triển bền vững. Tham dự hội thảo có các chuyên gia, nhà khoa học Việt Nam, Hàn Quốc, Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam.
Số liệu được chuyên gia Hàn Quốc công bố tại hội thảo cho thấy, sau 40 năm ở một số vùng có mức độ ảnh hưởng nặng nề, tồn dư dioxin trên bề mặt đất từ 0-10cm, 20cm và 30cm đều còn dưới 27ppt, cơ bản về ngưỡng an toàn theo tiêu chuẩn Việt Nam. Tại các vùng bị phun, rải dioxin như Cam Lộ, Gio Linh (Quảng Trị), A Lưới, Phú Lộc (Thừa Thiên-Huế), Sa Thầy (Kon Tum), Trảng Bàng (Tây Ninh)... tồn lưu dioxin trong môi trường đa số đều dưới mức 27ppt. Ba điểm nóng về ô nhiễm dioxin là khu vực Sân bay Biên Hòa (Đồng Nai), Phù Cát (Bình Định) và Sân bay Đà Nẵng đều đã được xử lý và đạt kết quả nhất định. Các chuyên gia cũng khuyến cáo, các chính sách xử lý hậu quả dioxin cần mang tính lâu dài, không chỉ nghiên cứu ảnh hưởng đến môi trường mà cần đưa ra phương án phục hồi, cải tạo đất và cuộc sống ở vùng bị ô nhiễm. Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết, Việt Nam đang nỗ lực giải quyết hậu quả chất độc dioxin, cần sự hỗ trợ của quốc tế. 

 

Tags :